Dự đoán của các chuyên gia về dịch COVID-19 trong năm 2021

Mỗi tháng trôi qua, số ca mắc COVID-19 lại tiếp tục diễn biến theo một xu hướng duy nhất - tăng dần đều.