Thắng Lợi Group tiêm miễn phí Vaccine COVID-19 cho toàn thể CBNV

Đầu năm 2021, ngay khi Việt Nam chào đón những lô vaccine phòng ngừa COVID-19 đầu tiên, Ban lãnh đạo Thắng Lợi Group đã đăng kí và triển khai tài trợ 100% chi phí tiêm Vaccine ngừa COVID-19 dành cho toàn thể CBNV.

Bạn đọc đặt tạp chí Đời sống và Pháp luật giấy dài hạn xin để lại thông tin. Chi tiết liên hệ hotline (0966.908.584).