Chữa bệnh qua mạng: Cái giá phải trả cho niềm tin đặt sai chỗ

Thay vì đến bệnh viện mỗi khi ốm đau bệnh tật, một số người lại ngồi nhấp chuột nhờ “bác sĩ mạng” kê đơn, bốc thuốc và họ đã phải trả cái giá đắt vì trót "tin nhầm".