Vụ sản phụ tử vong: Bộ Y tế đề nghị bệnh viện Việt Pháp gửi báo cáo nhanh, người nhà sản phụ tiếp tục chờ lịch hẹn

Bộ Y tế đã có công văn số 6038/BYT-BMTE, đề nghị Bệnh viện Việt Pháp kiểm tra, xác minh thông tin về nội dung trên và gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của Bệnh viện đối với sản phụ P.