Ấn Độ nổi giận với Twitter, yêu cầu gỡ hàng chục bài đăng chỉ trích cách xử lý đại dịch Covid-19

Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu mạng xã hội Twitter gỡ bỏ hàng chục tweet có nội dung chỉ trích cách Ấn Độ xử lý đại dịch Covid-19.

Bạn đọc đặt tạp chí Đời sống và Pháp luật giấy dài hạn xin để lại thông tin. Chi tiết liên hệ hotline (0966.908.584).