Những dự định của ông Joe Biden trong ngày đầu nắm quyền

Ông Joe Biden dự kiến sẽ đảo ngược các quyết sách của ông Donald Trump trong ngày đầu nhậm chức.

Bạn đọc đặt tạp chí Đời sống và Pháp luật giấy dài hạn xin để lại thông tin. Chi tiết liên hệ hotline (0966.908.584).