Chủ tịch Quốc hội: "Hãy biến Covid-19 thành cơ hội của chúng ta”

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong bối cảnh đặc biệt cần có giải pháp đột phá với các cơ chế khác trong điều kiện bình thường.