Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest

Theo thông báo của đơn vị tổ chức tour leo Everest, Nguyễn Thị Thanh Nhã trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest.