22 nhân viên bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM dương tính SARS-CoV-2

22 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đều là nhân viên làm việc tại phòng Tổ chức hành chính và Công nghệ thông tin.

Bạn đọc đặt tạp chí Đời sống và Pháp luật giấy dài hạn xin để lại thông tin. Chi tiết liên hệ hotline (0966.908.584).