Virus đợt dịch này là biến chủng Ấn Độ và Anh

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương giải trình tự gene virus của các bệnh nhân COVID-19 cụm dịch Hà Nội và Hà Nam, kết quả cho thấy nhiễm biến chủng Ấn Độ và Anh.

Bạn đọc đặt tạp chí Đời sống và Pháp luật giấy dài hạn xin để lại thông tin. Chi tiết liên hệ hotline (0966.908.584).