Thêm 20 ca dương tính COVID-19 tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Đến đầu giờ chiều 6/5, kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phát hiện thêm 20 ca dương tính SARS-CoV-2

Bạn đọc đặt tạp chí Đời sống và Pháp luật giấy dài hạn xin để lại thông tin. Chi tiết liên hệ hotline (0966.908.584).