Hà Nội: Người chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian cách ly không bị xử phạt

Cục Thuế Hà Nội sẽ không xử phạt vi phạm hành chính người nộp thuế vì chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian cách ly.