Vinh danh

Randi Zuckerberg – người chị gái tài năng của ông chủ Facebook chỉ rót vốn vào công ty có phụ nữ trong ban điều hành.

Randi Zuckerberg, nhà đầu tư kiêm cố vấn nền tảng gọi vốn Republic có nguyên tắc kỳ lạ: chỉ rót vốn vào công ty có phụ nữ trong ban điều hành.