Công ty trả tiền lương trễ hạn có bị phạt?

Vũ Hạnh

Tôi là nhân viên của một xưởng may, theo quy định thì ngày mồng 5 dương lịch hàng tháng chúng tôi sẽ được nhận lương. Tuy nhiên, công ty tôi thường xuyên trả lương chậm, có khi đến giữa tháng chúng tôi mới được nhận. Tôi muốn hỏi Luật sư việc công ty trả lương chậm có bị xem là hành vi vi phạm pháp luật hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn !

luong-1617502957.jpg

Ảnh minh họa

Theo quy định tại khoản 1 Điều 94 Bộ Luật lao động 2019 “1.Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động”. Như vậy pháp luật quy định rõ nghĩa vụ trả lương đúng hạn của người sử dụng lao động.

Trong trường hợp vi phạm, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định Khoản 2 Điều 16 Nghị định số  28/2020/NĐ-CP quy định về vi phạm tiền lương:

“2. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; ….. theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên”.

Theo quy định trên, hành vi trả lương không đúng hạn có thể bị xử phạt từ 05 triệu đồng đến 75 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm. Ngoài ra, theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, người sử dụng lao động buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi chậm thanh toán lương theo quy định.

 

Lam Anh