Ngày mai (14/1), Việt Nam tiêm mũi 2 vắc xin Nanocovax cho 3 tình nguyện viên

Theo kế hoạch, trong ngày mai, 3 tình nguyện viên đầu tiên của nhóm 1 (gồm 20 người) sẽ tiêm mũi 2 vắc xin Nanocovax liều 25mcg. Mũi 2 vắc xin Nanocovax cách mũi 1 đủ 28 ngày.