Làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình mà vẫn không muốn bỏ chồng?

Không đánh phấn cũng chẳng đánh ghen, vậy, theo anh chúng tôi phải làm sao? Làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình mà vẫn không muốn bỏ chồng?