Đón tiếp hoa hậu rình rang: Nghĩ về chữ "lễ" trong nhà trường

Hình ảnh cô hoa hậu Đỗ Thị Hà về “thăm” trường trong sự đón tiếp “trọng thị” của lãnh đạo đại học Kinh tế quốc dân là phản cảm và đi ngược với tiêu chí đạo đức giáo dục chung.