Hộ kinh doanh phải đóng cửa do dịch COVID-19 được hỗ trợ khi nào?

20/07/2021 16:14

Theo quy định, hộ kinh doanh phải đóng cửa do dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ khi đủ các điều kiện: Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên.....

Cụ thể, Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (sau đây gọi là Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ như sau:

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Điều 36 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về mức hỗ trợ và phương thức chi trả

1. Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.

ho kinh doanh phai dong cua do dich covid 19 duoc ho tro khi nao

Theo quy định, hộ kinh doanh phải đóng cửa do dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ khi đủ các điều kiện: Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên.....Ảnh minh họa

Điều 37 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện

1. Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

2. Trong 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

3. Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.

4. Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hoàng Yên (T/h) - Người Đưa Tin Pháp Luật

Bạn đang đọc bài viết "Hộ kinh doanh phải đóng cửa do dịch COVID-19 được hỗ trợ khi nào?" tại chuyên mục Pháp luật. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (07.999.33.111) hoặc gửi về địa chỉ email (toasoan.phunuphapluat@gmail.com).