Vì sao bạn nên đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng khi phỏng vấn?

Gần như mọi cuộc phỏng vấn đều kết thúc với cùng một câu hỏi “Bạn có điều gì cần hỏi hay không?”. Nếu không đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng, có nghĩa là bạn đang bỏ lỡ cơ hội để tạo ấn tượng tốt và có thể nhà tuyển dụng cho rằng bạn không quan tâm đến công việc.

Bạn đọc đặt tạp chí Đời sống và Pháp luật giấy dài hạn xin để lại thông tin. Chi tiết liên hệ hotline (0966.908.584).