Không đảm bảo điều kiện nhân sự, phòng khám đa khoa Lavimec bị thu hồi giấy phép hoạt động

Vũ Hạnh

Với lý do không đảm bảo điều kiện nhân sự để hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo như nội dung trong giấy phép, phòng khám đa khoa Lavimec đã bị thu hồi giấy phép hoạt động

Mới đây, sở Y tế Hà Nội đã ra Quyết định số 2680/QĐ-SYT về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám đa khoa Lavimec.

Theo đó, sở Y tế Hà Nội thu hồi Giấy phép hoạt động số 942/HNO-GPHĐ cấp ngày 27/01/2019 của Phòng khám đa khoa Lavimec trực thuộc Công ty CP bệnh viện đa khoa Lavimec, địa chỉ tại Khối 8, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội (nhà bà Nguyễn Thị Hằng) do ông Nguyễn Đức Biên là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

gp-14101844-1620436870.png

Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Phòng khám đa khoa Lavimec

Lý do bị thu hồi, phòng khám không đảm bảo điều kiện nhân sự để hoạt động khám bệnh, chữa bệnh với hình thức tổ chức hành nghề: Phòng khám đa khoa theo nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp. 

Phòng khám không được hoạt động khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày ban hành Quyết định này, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định này, có trách nhiệm nộp bản gốc Giấy phép hoạt động số 942/HNO-GPHĐ cấp ngày 27/01/2019 về sở Y tế Hà Nội.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/5, sở Y tế Hà Nội đã ra Quyết định số 2681/QĐ-SYT về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Khanh Linh.

Theo đó, sở Y tế Hà Nội thu hồi Giấy phép hoạt động số 624/HNO-GPHĐ cấp ngày 28/6/2016 của Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Khanh Linh (địa chỉ xóm An Bài, thôn An Sơn 1, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội - nhà ông Nguyễn Công Khanh) do ông Nguyễn Công Khanh là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Sở Y tế Hà Nội xác định: Phòng khám không đảm bảo điều kiện trang thiết bị y tế để hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp.

Theo Quyết định, Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Khanh Linh không được hoạt động khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày ban hành Quyết định này, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định này, có trách nhiệm nộp bản gốc Giấy phép hoạt động số 624/HNO-GPHĐ cấp ngày 28/6/2016 về sở Y tế Hà Nội.

Hải Đăng