Người thuê nhà phải trả tiền cho ai khi chủ nhà mất?

24/09/2021 07:39

Tôi mới thuê mặt bằng để kinh doanh. Chủ nhà sống một mình, không có con cái và họ hàng gần đây. Hợp đồng thuê 5 năm, nhưng mới thuê được 1 năm thì chú mất. Vậy bây giờ tôi có được tiếp tục thuê hay không và phải trả tiền thuê cho ai?.

Khoản 1 điều 133 Luật nhà ở 2014 quy định về “Quyền tiếp tục thuê nhà ở” như sau:

“Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở được tiếp tục thuê theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.”

Như vậy, nếu chủ nhà bạn qua đời nhưng vẫn còn thời hạn thuê theo hợp đồng thuê thì bạn vẫn được tiếp tục thuê nhà cho đến khi hết hợp đồng.

Việc thanh toán có 02 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Chủ nhà có người thừa kế

Việc phân chia di sản thừa kế phụ thuộc vào di chúc của người chủ sở hữu nhà hoặc được chia thừa kế theo pháp luật cho những người thừa kế trong trường hợp chủ nhà mất không để lại di chúc.

Nếu chủ nhà chỉ có 01 người thừa kế thì người này đồng thời thừa kế nghĩa vụ tài sản mà chủ nhà để lại theo quy định tại Điều 133 nêu trên. Và bạn có nghĩa vụ nộp tiền thuê nhà cho người thừa kế này.

Trường hợp chủ nhà có nhiều người thừa kế thì các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng thuê của bạn sẽ được thực hiện theo sự thỏa thuận phân chia của những người hưởng thừa kế.

Trường hợp 2: Chủ nhà không có người thừa kế

Nhà thuê sẽ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở được tiếp tục thuê theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Chương V Nghị định 99/2015/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 30/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

Hoàng Thúy Quỳnh – Công ty luật FDVN

Bạn đang đọc bài viết "Người thuê nhà phải trả tiền cho ai khi chủ nhà mất?" tại chuyên mục Pháp luật. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (07.999.33.111) hoặc gửi về địa chỉ email (toasoan.phunuphapluat@gmail.com).