Hà Nội: Giá đất làng 'sốt ảo', tăng tới 50%

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) vừa công bố báo cáo cho thấy, năm 2020 đất làng, xã tại Hà Nội đã tăng 50% so với năm 2019.