Nhiều trường hợp trẻ mẫu giáo sẽ được hỗ trợ ăn trưa

13/09/2020 14:41

Mới đây, Nghị định số 105/2020/NĐ-CP đã được Chính phủ thông qua về chính sách phát triển giáo dục mầm non. Trong đó, nghị định đã quy định cụ thể chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo.

Ảnh minh họa.

Theo nghị định, trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9.5.2017) đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện bên dưới sẽ được hỗ ăn trưa.

Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21.10.2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có).

Trẻ em khuyết tật học hòa nhập.

Những đối tượng trẻ em mẫu giáo thuộc các diện trên được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 1/11/2020.

Tào Đạt
Bạn đang đọc bài viết "Nhiều trường hợp trẻ mẫu giáo sẽ được hỗ trợ ăn trưa" tại chuyên mục Giáo dục. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (07.999.33.111) hoặc gửi về địa chỉ email (toasoan.phunuphapluat@gmail.com).