Những lớp học đặc biệt ở chùa Long Cát

Gần 20 năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng chùa Long Cát (ở thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) vẫn duy trì lớp học tình thương, giúp con em đồng bào Raglai nghèo ở địa phương xóa mù chữ. Đó là tiền đề tạo hành trang vững bước cho các em thực hiện hoài bão trong tương lai…