Mụn rộp ở môi chữa thế nào?

Nếu bạn đã từng bị mụn rộp ở môi (cold sore), một nốt phồng rộp, đỏ và đau ở môi hoặc quanh miệng thì có lẽ chỉ có một câu hỏi luôn thường trực trong đầu: Làm thế nào để thoát khỏi khỏi nó một cách nhanh chóng?