Từ khóa "dấu hiệu của phương thức đa cấp không phép" :