Tổng thống Donald Trump tin rằng sẽ không thể bị phế truất

Tổng thống Donald Trump chưa có dấu hiệu từ chức và tự tin rằng Phó tổng thống Mike Pence và các thành viên nội các sẽ không nỗ lực phế truất ông theo Tu chính án 25.