Nguy cơ bạo loạn ở Washington, các nhà lập pháp Mỹ được hướng dẫn dùng đường hầm khẩn cấp

Các nhà lập pháp Mỹ được hướng dẫn sử dụng đường hầm dưới lòng đất khi di chuyển giữa các phòng ở Điện Capitol và tới các tòa nhà văn phòng gần đó.