Bà Nancy Pelosi tái đắc cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhiệm kỳ thứ tư

Với tỷ lệ 216 phiếu thuận và 209 phiếu chống, bà Nancy Pelosi - lãnh đạo đảng Dân chủ hơn 2 thập kỷ qua, đã tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ.