Thanh Hóa: Phát hiện hơn 470 kg pháo nổ bàn giao cho cơ quan Công an xử lý

Qua kiểm tra, quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 472,5 kg pháo các loại, sau đó bàn giao hồ sơ vụ việc và tang vật cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.