Bộ Công an thông báo về tổ chức khủng bố nguy hiểm 'Triều đại Việt'

Mới đây, cổng thông tin chính thức của bộ Công an đã đưa ra cảnh báo về tổ chức khủng bố nguy hiểm mang tên "Triều đại Việt" và những hoạt động của nhóm từ khi thành lập tới hiện tại.