Không trả lại tiền được chuyển nhầm vào tài khoản điện thoại thì bị xử lý thế nào?

Bạn Lan Anh (Nam Định) hỏi: Em là sinh viên, hôm trước có người bắn vào tài khoản điện thoại của em một số tiền khá lớn, sau đó có một số lạ gọi đến nói rằng vừa bắn tiền nhầm và yêu cầu em trả lại. Em sợ quá không biết có phải lừa đảo không nên không trả. Trong trường hợp này, nếu em không trả lại thì có bị phạt gì không ạ?